Iskaa wax u qabso

Iskaa wax u qabso tabaruca oo naga caawi sidii loo ballaarin lahaa gaaritaanka shaqadeenna Maine.

DSC_9424.jpg

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Ku soo celi dalabyada la soo diray fakis, emayl ama boosto.


Fakis: 207.879.0761

Email: info@peabodycenter.org


Boostada: Fursadaha Tabaruca

Xarunta Frannie Peabody

30 Danforth Street, Suite 311

Portland, ME 04101