Maareynta Kiiska

Ujeeddada koowaad ee adeegyada maaraynta kiisaska HIV waa in la hubiyo in macaamiisha ay haystaan ilaha lagama maarmaanka u ah helitaanka iyo ilaalinta caafimaadka deggan.

Undetectable Equals Untransmittable (U=U)

In recent years, an overwhelming body of clinical evidence has firmly established the HIV Undetectable = Untransmittable (U=U) concept as scientifically sound, say officials from the National Institutes of Health. U=U means that people living with HIV who achieve and maintain an undetectable viral load—the amount of HIV in the blood—by taking and adhering to antiretroviral therapy (ART) as prescribed cannot sexually transmit the virus to others.

 

The U=U campaign was developed by members of the HIV community to increase awareness about the relationship between viral suppression and the prevention of sexual transmission of HIV. For more information, visit preventionaccess.org

 

Kuwa soo socda ayaa loo heli karaa macaamiisha iyada oo loo marayo maareeyayaasha kiiskooda:

 • taageero mid-mid ah

 • caawimaadda dalabyada caymiska, guryaha, adeegga bulshada, iyo barnaamijyada xaq u lahaanshaha

 • caawimaad si wax looga qabto arrimaha sharciga, caafimaadka maskaxda, iyo arrimaha isticmaalka mukhaadaraadka

 • la talinta yareynta halista si looga hortago faafitaanka HIV

 • gargaarka degdegga ah ee daryeelka ilkaha, daryeelka indhaha, iyo kharashaadka kale ee caafimaad (tilmaamaha dakhliga iyo daboolka sanadlaha ah)

 • gargaarka degdegga ah ee kirada, moorgeejka, iyo bixinta biilasha (tilmaamaha dakhliga iyo koofiyad sannadeedka ayaa la adeegsadaa)

 • kabida kirada (tilmaamaha dakhliga iyo heerarka kirada ayaa lagu dabaqayaa; waqtiga sugida way kaladuwan tahay).

Adeegyada maareynta kiiska waxaa laga heli karaa xafiisyadeena, guryaha macaamiisha, bixiyeyaasha caafimaadka, isbitaalada, guryaha dadka lagu xanaaneeyo, xarumaha dhaqan celinta, iyo meelaha bulshada ku habboon.

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Qaar badan oo ka mid ah maareeyayaasheena kiiska ayaa haysta shahaadada Master-ka ee Shaqada Bulshada. Qaar kale waxay leeyihiin waayo-aragnimo u dhiganta sannado la shaqaynta dadka la nool HIV / AIDS. Dhammaan xubnaha shaqaaluhu waxay helaan tababaro xoog leh markay shaqaaleeyaan iyo sii wadida waxbarashada iyo fursadaha horumarinta xirfadeed inta ay kujiraan shaqadooda Frannie Peabody Center.

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Adeegyada maareynta kiiska waxaa laga heli karaa xafiisyadeena, guryaha macaamiisha, bixiyeyaasha caafimaadka, isbitaalada, guryaha dadka lagu xanaaneeyo, xarumaha dhaqan celinta, iyo meelaha bulshada ku habboon.

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Qaar badan oo ka mid ah maareeyayaasheena kiiska ayaa haysta shahaadada Master-ka ee Shaqada Bulshada. Qaar kale waxay leeyihiin waayo-aragnimo u dhiganta sannado la shaqaynta dadka la nool HIV / AIDS. Dhammaan xubnaha shaqaaluhu waxay helaan tababaro xoog leh markay shaqaaleeyaan iyo sii wadida waxbarashada iyo fursadaha horumarinta xirfadeed inta ay kujiraan shaqadooda Frannie Peabody Center.

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Maareynta Kiiska

Ujeeddada koowaad ee adeegyada maaraynta kiisaska HIV waa in la hubiyo in macaamiisha ay haystaan ilaha lagama maarmaanka u ah helitaanka iyo ilaalinta caafimaadka deggan.

HOPWA-Program-Data-Update-1.png
 

Kuwa soo socda ayaa loo heli karaa macaamiisha iyada oo loo marayo maareeyayaasha kiiskooda:

 • taageero mid-mid ah

 • caawimaadda dalabyada caymiska, guryaha, adeegga bulshada, iyo barnaamijyada xaq u lahaanshaha

 • caawimaad si wax looga qabto arrimaha sharciga, caafimaadka maskaxda, iyo arrimaha isticmaalka mukhaadaraadka

 • la talinta yareynta halista si looga hortago faafitaanka HIV

 • gargaarka degdegga ah ee daryeelka ilkaha, daryeelka indhaha, iyo kharashaadka kale ee caafimaad (tilmaamaha dakhliga iyo daboolka sanadlaha ah)

 • gargaarka degdegga ah ee kirada, moorgeejka, iyo bixinta biilasha (tilmaamaha dakhliga iyo koofiyad sannadeedka ayaa la adeegsadaa)

 • kabida kirada (tilmaamaha dakhliga iyo heerarka kirada ayaa lagu dabaqayaa; waqtiga sugida way kaladuwan tahay).

Adeegyada maareynta kiiska waxaa laga heli karaa xafiisyadeena, guryaha macaamiisha, bixiyeyaasha caafimaadka, isbitaalada, guryaha dadka lagu xanaaneeyo, xarumaha dhaqan celinta, iyo meelaha bulshada ku habboon.

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Qaar badan oo ka mid ah maareeyayaasheena kiiska ayaa haysta shahaadada Master-ka ee Shaqada Bulshada. Qaar kale waxay leeyihiin waayo-aragnimo u dhiganta sannado la shaqaynta dadka la nool HIV / AIDS. Dhammaan xubnaha shaqaaluhu waxay helaan tababaro xoog leh markay shaqaaleeyaan iyo sii wadida waxbarashada iyo fursadaha horumarinta xirfadeed inta ay kujiraan shaqadooda Frannie Peabody Center.

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Maareynta Kiiska

Ujeeddada koowaad ee adeegyada maaraynta kiisaska HIV waa in la hubiyo in macaamiisha ay haystaan ilaha lagama maarmaanka u ah helitaanka iyo ilaalinta caafimaadka deggan.

Adeegyada maareynta kiiska waxaa laga heli karaa xafiisyadeena, guryaha macaamiisha, bixiyeyaasha caafimaadka, isbitaalada, guryaha dadka lagu xanaaneeyo, xarumaha dhaqan celinta, iyo meelaha bulshada ku habboon.

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Qaar badan oo ka mid ah maareeyayaasheena kiiska ayaa haysta shahaadada Master-ka ee Shaqada Bulshada. Qaar kale waxay leeyihiin waayo-aragnimo u dhiganta sannado la shaqaynta dadka la nool HIV / AIDS. Dhammaan xubnaha shaqaaluhu waxay helaan tababaro xoog leh markay shaqaaleeyaan iyo sii wadida waxbarashada iyo fursadaha horumarinta xirfadeed inta ay kujiraan shaqadooda Frannie Peabody Center.

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Adeegyada maareynta kiiska waxaa laga heli karaa xafiisyadeena, guryaha macaamiisha, bixiyeyaasha caafimaadka, isbitaalada, guryaha dadka lagu xanaaneeyo, xarumaha dhaqan celinta, iyo meelaha bulshada ku habboon.

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Qaar badan oo ka mid ah maareeyayaasheena kiiska ayaa haysta shahaadada Master-ka ee Shaqada Bulshada. Qaar kale waxay leeyihiin waayo-aragnimo u dhiganta sannado la shaqaynta dadka la nool HIV / AIDS. Dhammaan xubnaha shaqaaluhu waxay helaan tababaro xoog leh markay shaqaaleeyaan iyo sii wadida waxbarashada iyo fursadaha horumarinta xirfadeed inta ay kujiraan shaqadooda Frannie Peabody Center.

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Adeegyada maareynta kiiska waxaa laga heli karaa xafiisyadeena, guryaha macaamiisha, bixiyeyaasha caafimaadka, isbitaalada, guryaha dadka lagu xanaaneeyo, xarumaha dhaqan celinta, iyo meelaha bulshada ku habboon.

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Qaar badan oo ka mid ah maareeyayaasheena kiiska ayaa haysta shahaadada Master-ka ee Shaqada Bulshada. Qaar kale waxay leeyihiin waayo-aragnimo u dhiganta sannado la shaqaynta dadka la nool HIV / AIDS. Dhammaan xubnaha shaqaaluhu waxay helaan tababaro xoog leh markay shaqaaleeyaan iyo sii wadida waxbarashada iyo fursadaha horumarinta xirfadeed inta ay kujiraan shaqadooda Frannie Peabody Center.

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

 

Maareynta Kiiska

Ujeeddada koowaad ee adeegyada maaraynta kiisaska HIV waa in la hubiyo in macaamiisha ay haystaan ilaha lagama maarmaanka u ah helitaanka iyo ilaalinta caafimaadka deggan.

Linkage to HIV and Hepatitis C Care

 

Getting tested is the first step in knowing your status and protecting your health.  Click the button below to learn more about our testing and prevention services.